Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

7. lekce Vzdělávací politika státu pro učitele 21. století

V době dávno minulé, kdy jsem byla studentkou učitelství M-F, absolvovali učitelé povinně tzv. „postgraduál“. Vzpomínám si, že moje máti (učitelka) z toho rozhodně nebyla nadšená, nicméně byla to součást jejího profesního rozvoje.

V posledních deseti letech sleduji oblast DVPP také z pohledu své profese lektorky takového vzdělávání podrobněji.  Bohužel kromě pravidelných proklamací o kariérním systému, zpravidla navázaných na období před volbami, není v této oblasti konkrétní posun (viz obdobné ohlédnutí Stanislava Karabce z roku 2003 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4977&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d).

Ačkoliv platná legislativa s tímto pojmem pracuje v  zák. č. 563/2004 Sb.  (viz také http://www.msmt.cz/file/13233 v hlavě IV. cit.:“(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení.“), v praxi mi jaksi schází provázání průběžného „vzdělávání se“ pedagoga např. na jeho platové ohodnocení (výjimku zde tvoří kvalifikační a specializační studia).

Jistě, nejsou to jen peníze, co nás ke sebevzdělávání motivuje, ale pokud hovoříme o tom, že dnešní škola má jít v trendech 21. století, pak bych očekávala motivující podmínky, ve kterých budeme nové učitele takto připravovat a současným učitelům takto doplňovat jejich kompetence. 

Věřím, že se věci změní. MŠMT podle článku na http://www.msmt.cz/file/16423 připravuje národní projekt, cit.:“Dne 17. června 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty UK odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Kariérní systém, který bude předložen v rámci výzvy v oblasti podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení – prioritní osa 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).“

Co tedy můžeme očekávat? Zde jsem vybrala plánované výsledky a výstupy projektu (více na http://www.msmt.cz/file/15973_1_1/):

  • Výstupy KA 1: Kariérní systém - Kariérní systém pro učitele a pro ředitele
  • Výstupy KA 2: Systém vzdělávání
  • Výstupy KA3: Profesní portfolio

Z vlastního zápisu viz http://www.msmt.cz/file/16423 z uváděné diskuse mě v této souvislosti (spíš z hlediska vývoje v čase) zaujala pasáž cit.:“… projekt vychází z Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení  vlády ze dne 4. srpna 2010, kde je jedním z nich vytvoření kariérního systému. Kariérní systém je i jedním z hlavních úkolů v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Výstup projektu dobře časově koresponduje i s termínem, kdy by se měly zapracovat legislativní změny – v lednu 2014.“

Jsem trpělivá a vyčkám do ledna 2014. Věřím v dobrý výsledek.


    nikdo zatím nehodnotil

Jeden komentář k příspěvku

  1. avatar

    Dovolím si připojit svůj názor, jaké vlastnosti by ten výsledek měl mít, abych ho mohl přijmout za dobrý.

    Musel by vhodným způsobem bránit čistě formálním způsobům dosažení vyšších kvalifikačních stupňů. Trochu konkrétněji řečeno, nesměl by se spokojit se ziskem razítka na certifikátu ze školení čistě formálně akreditovaného kurzu libovolné firmy. A druhou záležitostí je to, že by musel podporovat vzájemné komunitní propojení učitelů s cílem sdílení zkušeností - ne konkurenci mezi nimi.