Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Listopad 2011

8. lekce – Budoucnost v myšlení

Po absolvování velmi motivujícího kurzu o budoucnosti vzdělávacích technologií jsem si vybavila svou úterní cestu do Ostravy. Uznávám, že závěry jsou poněkud demagogicky postavené, ale takto si mi stav věci jeví.

Jela jsem v pravé poledne po dálnici D1, jela jsem v šedém oparu smogu a nebýt hodinek, nevěřila bych tomu poledni. Měla jsem tak asi půl hodiny času, na poloprázdné dálnici (tato je poloprázdná od svého otevření a nabízí luxus 3 pruhů v jednom směru) na přemýšlení nad tím, jak se nám ta životní realita, přes všechny technologie, vymyká z rukou. V tu dobu už měly ostravské fabriky kvůli vyhlášení regulace omezený (resp. zastavený) provoz a v Ostravě se opravdu těžko dýchalo. 

Na kurzu, kam jsem jela,  jsem si poslechla, jak mohou školy v rámci projektu MŠMT čerpat peníze na nákup ICT, ale na kurzy DVPP, kde se učitel seznámí s prací s novými ICT, ne. A pak šup, rychle k tvorbě  inovací do výuky.

A mně se zdá, že takto se nyní věci řeší stále častěji. Uděláme A, neuděláme k tomu B. Postavíme dálnici, je na ní minimální provoz (http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=654015) a na školství nám peníze scházejí (http://www.marcel-chladek.cz/index.php/aktuality/636-skrty-v-rozpoctu-vs-nahradi-penize-z-evropskych-fondu).  Omezíme výrobu kvůli smogu, necháme jezdit auta a spalovat cokoliv u lokálních vytápění (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/152977-smog-na-moravskoslezsku-je-nejhorsi-od-zacatku-listopadu/). Nakoupíme počítače, nenaučíme s nimi lidi pracovat (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-op-1-5).

Pak si vybavím z prezentace pana Brdičky graf k zákonu zrychlujících se změn a přemýšlím, zda je pořadí zobrazení mozků v pořádku. Po souvislosti s pancake people, kteří nebudují znalosti na pevných základech a do patřičné výše a po prosíťovaných žácích si vzpomenu na svých dvanáct let učitelování. S kolegy jsme vždy první půlrok v matematice v prvním ročníku učili žáky  myslet. Vítězné „aha“ žáka, který pochopil – to byl můj malý pedagogický úspěch. Ale zejména pro žáka východisko ke vzdělávání na střední škole.

Takže se ptám sama sebe na cestu. Zkusit, jako učitelé, důsledně učit žáky myšlení, hledání souvislostí, analyzování a závěrům (omlouvám se tímto za redukci Blooma apod.). Jestli k tomu použijeme ICT nebo obyčejnou pomůcku je mi zcela jedno. Používám obojí přiměřeně. Konkurenceschopnost naší země se nezvýší počtem „palačinkářů“, ale uvažujících lidí (http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probono/2010_09_02_McKinsey&Company_Klesajici_vysledky_ceskych_zakladnich_a_strednich_skol_fakta_a_reseni.pdf). Navíc v okamžiku blackout či výpadku internetu budeme tu konkurenční výhodu mít my. (Pro přesnost doplním, že sebou všude vozím NTB,  jsem na facebooku, používám mobil a GPS navigaci v autě atd. a jeskyně bez sprchy by mi nevyhovovala.)


7. lekce Vzdělávací politika státu pro učitele 21. století

V době dávno minulé, kdy jsem byla studentkou učitelství M-F, absolvovali učitelé povinně tzv. „postgraduál“. Vzpomínám si, že moje máti (učitelka) z toho rozhodně nebyla nadšená, nicméně byla to součást jejího profesního rozvoje.

V posledních deseti letech sleduji oblast DVPP také z pohledu své profese lektorky takového vzdělávání podrobněji.  Bohužel kromě pravidelných proklamací o kariérním systému, zpravidla navázaných na období před volbami, není v této oblasti konkrétní posun (viz obdobné ohlédnutí Stanislava Karabce z roku 2003 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4977&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d).

Ačkoliv platná legislativa s tímto pojmem pracuje v  zák. č. 563/2004 Sb.  (viz také http://www.msmt.cz/file/13233 v hlavě IV. cit.:“(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení.“), v praxi mi jaksi schází provázání průběžného „vzdělávání se“ pedagoga např. na jeho platové ohodnocení (výjimku zde tvoří kvalifikační a specializační studia).

Jistě, nejsou to jen peníze, co nás ke sebevzdělávání motivuje, ale pokud hovoříme o tom, že dnešní škola má jít v trendech 21. století, pak bych očekávala motivující podmínky, ve kterých budeme nové učitele takto připravovat a současným učitelům takto doplňovat jejich kompetence. 

Věřím, že se věci změní. MŠMT podle článku na http://www.msmt.cz/file/16423 připravuje národní projekt, cit.:“Dne 17. června 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty UK odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Kariérní systém, který bude předložen v rámci výzvy v oblasti podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení – prioritní osa 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).“

Co tedy můžeme očekávat? Zde jsem vybrala plánované výsledky a výstupy projektu (více na http://www.msmt.cz/file/15973_1_1/):

  • Výstupy KA 1: Kariérní systém - Kariérní systém pro učitele a pro ředitele
  • Výstupy KA 2: Systém vzdělávání
  • Výstupy KA3: Profesní portfolio

Z vlastního zápisu viz http://www.msmt.cz/file/16423 z uváděné diskuse mě v této souvislosti (spíš z hlediska vývoje v čase) zaujala pasáž cit.:“… projekt vychází z Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení  vlády ze dne 4. srpna 2010, kde je jedním z nich vytvoření kariérního systému. Kariérní systém je i jedním z hlavních úkolů v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Výstup projektu dobře časově koresponduje i s termínem, kdy by se měly zapracovat legislativní změny – v lednu 2014.“

Jsem trpělivá a vyčkám do ledna 2014. Věřím v dobrý výsledek.