Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2011

4. lekce Projekt ve výuce

Dnes bych se s vámi ráda podělila o zkušenost z konce září. Pořádali jsme krajskou konferenci k využívání ICT ve škole a součástí programu byla také soutěžní přehlídka projektů zaměřených na využívání ICT ve škole. Měli jsme šiřší rámec, nemuselo jít vždy o projektové vyučování. Nicméně z deseti prezentovaných projektů bych vás ráda upozornila na zajímavý, který se věnuje využití projektu přímo ve vyučovacím procesu.

Jde o eTwinningový projekt Paní Voda http://www.zsg.cz/cs/cena-divaku.html. Odborná porota tento projekt umístila na druhém místě, diváci označili tento projekt za vítězný. Více je na webu projektu, já jen upozorním na fakt, že projekt realizovali se svou paní učitelkou žáci první třídy základní školy. Kompilace různých činností (od kresby a jejího skenování, tvorbu pomocí počítače, záznam videa a zvuku) podpořené využitím zejména freewarových on-line nástrojů má úžasný výsledek. Dovedu si také představit koncipování takového projektu pomocí WebQuestu, to ale spíše u vyššího ročníku.

Zde je přehled všech deseti finalistů:

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních školách s efektivním využitím prostředků lCT 
http://www.net-auto.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita  Ostrava
Síť regionálních koordinátorů – Podpora technických a přírodovědných oborů 
http://veda-technika-msk.vsb.cz/cz/index.php

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
E-learning Člověk a příroda               
http://www.gsos.cz/index.php?clanek=./preman.php

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace  
Angličtina po chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků         
http://www.anglictinaprochemiky.cz

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace   
Paní Voda          
http://panivoda.webnode.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace           
Můj multimediální a virtuální studijní svět               
http://mossdva.gnj.cz

VOŠ, SOŠ  a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace  
Podpora multimediální výuky   
http://www.voskop.cz/mm-vyuka

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.  
EDUCA in výuka               ‘
https://sites.google.com/a/educa-sos.eu/invyuka/

Vysoká škola báňská - Technická univerzita  Ostrava       
ELDOŠ – ELEARNING DO ŠKOL! 
http://www.virtuniv.cz/index.php/ELDO%C5%A0_-_ESF_projekt_MS_kraje_2009-2012

Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace   
Digitální škola – ICT všem           
http://www.oa-opava.cz/?u=projekty&p=digiskola

Pokud máte tip na podobné soutěže a přehlídky v ČR, prosím o informaci a předem za ně děkuji.


3. lekce Výukové hry pro dospělé?

Tématem nasazení počítačových her do výuky se budu zabývat ve vztahu k učitelům, které v ICT kurzech vzděláváme. Tedy budu tuto problematiku pojímat tak, abych kolegy motivovala resp. minimálně vedla k zamyšlení, k jejich využití ve výuce vlastního předmětu.

Dovolím si malou odbočku do roku 1990 – tehdy jsem ve cvičení z matematiky hrála s žáky domino – nejednalo se o počítačovou hru, měla jsem papírové kartičky – vlevo byl příklad a vpravo výsledek z jiné kartičky. Soutěžily proti sobě 2 týmy a cílem každého týmu bylo sestavit uzavřený útvar – domino mělo 1 řešení. Zajímavé bylo, že pracovali všichni, spočítali cca 3x víc příkladů, než když jsme je počítali stylem 1 žák u tabule a ještě museli kombinovat, skládat, spolupracovat.

Vtip je v tom, že zatímco hráči mají definovaný cíl, který je pro ně zajímavý a poutavý, učitel má svůj vzdělávací záměr v krocích, které k tomuto cíli vedou – motivuje hráče k učení, vyhledávání informací, sdílení a spolupráci. Z tohoto pohledu bych hru doporučila a je mi celkem jedno, zda to bude strategie, bojovka či např. detektivka pro druháky http://www.silcom-multimedia.cz/tituly/cda/index.htm, kterou jsem vložila do databáze.

Vzhledem k tomu, že zpravidla školím řízení projektů s ICT, asi půjdu cestou hry typu Tycoon. Něco ekonomických úvah, něco odhadu a počítání, z dostupných nástrojů mne pro tento účel zaujal Kodu Game Lab (http://fuse.microsoft.com/page/kodu.aspx. Jen neumím odhadnout, kdy se k tomu dostanu :-) .

 
   


2. lekce Vliv technologií na vývoj školství

Má současná zkušenost je dvojí. Školy, které se snaží ICT do výuky (ne jen do školy) implementovat a školy, které se fenoménu ICT úspěšně brání. Zpravidla je ukazatelem tohoto pojetí ředitel(ka) školy. Z těchto škol pak do našich kurzů přicházejí dvojí typy účastníků – ti co mají zájem se někam dál posunout (zpravidla již s počítačem zvládají běžné činnosti dostačující pro práci na internetu a tvorbu základních výukových materiálů) a ti co musí (zpravidla ikdyž něco zvládají, tak v kurzu ne a se vším mají problém).

Jistě lze uvažovat nad tím, že vyšší penetrace počítačů do škol může pomoci jejich užívání, ale i malá škola, která bude mít vhodně umístěné počítače ve více učebnách může s touto technikou pracovat efektivněji. Udělat ICT nástrojem k získání a vhodnému zpracování informace a jejímu předání dál podle individuální potřeby žáka. Tedy penetrujme, ale s tím, že víme jak je (ICT) využít.

Ve webináři pana Zounka http://elearning.rvp.cz/kurzy/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=23403 kolega prezentoval stáří počítačů používaných ve školách. Více než 40 % bylo starších 5 let (že by pozůstatek INDOŠe?). Já v tom ale problém nevidím. Pokud se posuneme k on-line aplikacím, pak nám stačí dobrá kapacita do internetu a počítač se může stát solidní periferií. Jedině bych se přimlouvala k výměně starších monitorů za LCD.

Je pouze škoda, že nadpis nelze otočit – vliv školství na vývoj technologií. Já bych si hodně přála řešení, kdy jedním tlačítkem spustím funkční ICT v celé učebně (bez neustálých restartů, přepínání obrazovek, kalibrací) a budu se moci věnovat tématu a ne technice.